Werkwijze

 

Kennismaking

Voordat je een begeleidingstraject start Bij Agnes, plannen we een vrijblijvende, kosteloze kennismaking. Tijdens deze kennismaking bespreken we jouw wensen en verwachtingen en wat ik voor jou zou kunnen betekenen. Dit gesprek zal voornamelijk algemeen en oriënterend van aard zijn en maximaal een half uur duren. 

Het is goed om tijdens deze kennismaking na te gaan of er een klik is. Als het wederzijds goed voelt, kan er een intakegesprek gepland worden.

Intakegesprek

In het intakegesprek kun jij, aanvullend op het kennismakingsgesprek, vertellen waar je graag hulp bij wilt. Gezamenlijk zullen we je hulpvraag nader onderzoeken en zo concreet mogelijk maken.

Het uitgangspunt

Jouw vraag vormt de basis voor het begeleidingstraject. 

Tijdens het traject gaan we zo nu en dan kijken of we nog op de juiste weg zitten, of dat de vraag of het traject bijgesteld moet worden.